Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
6. - 8. februára 2019

Aktívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre aktívnych účastníkov vo výške 150 € (do 31. 12. 2018 140 €) zahŕňa organizačné náklady, náklady na materiálové zabezpečenie, zborník recenzovaných príspevkov na CD/USB. Účastník, ktorý uhradí účastnícky poplatok, môže byť autorom alebo spoluautorom maximálne dvoch publikovaných príspevkov v zborníku. Rozsah nie je limitovaný.

Vhodné príspevky budú redakciami ATP JOURNAL, resp. STROJÁRSTVO/ STROJÍRENSTVÍ vybrané na publikovanie. 

140/150€

Pasívny účastník

Celkový účastnícky poplatok pre pasívnych účastníkov bude určený dohodou na základe rozsahu účasti na podujatí.

dohodou

Prezentácia firmy

Celkový účastnícky poplatok pre firemnú prezentáciu vo výške 200 € zahŕňa organizačné náklady, náklady na materiálové zabezpečenie, zborník referátov a distribúciu firemných materiálov.

200€

Spoluorganizátor

Náklady určené dohodou podľa náplne, rozsahu a spôsobu realizácie a podľa individuálnej dohody s organizátormi podujatia (spoluúčasť na tvorbe programu, mediálna podpora, a pod.).

dohodou

Predlžený pobyt

Predbežné náklady na pobyt podľa prihlášky

dohodou