Automatizácia a riadenie v teórii a praxi
6. - 8. februára 2019

Pracovné súbory

Pozvánka: skopírovať súbor v pdf  >>>

Prihláška: Google formulár >>>
Po prihlásení Vám zašleme formulár s Vašimi prihlasovacími údajmi ako podklad pre vyslanie na pracovnú cestu.

Šablóna príspevku: vo formáte doc  >>>

Dôležité termíny

31. 12. 2018 - úhrada zľavneného vložného
15. 01. 2019 - dodanie finálnej verzie príspevku
31. 01. 2019 - zaslanie prihlášky a úhrada vložného

Fotogaléria

Atmosféru minulých podujatí si môžte pripomenúť v pripojenej galérii